Kosteuskartoitukset
Kosteuskartoitus tehdään rakenteita rikkomatta, aistinvaraisesti ja pintakosteudenosoitinta käyttäen.

Kosteuskartoitus voidaan tehdä yksittäiseen märkätilaan vesivahingon sattuessa, myynnin yhteydessä tai tilanteessa, jossa halutaan selvittää koko kiinteistön märkätilojen kunto.
Vesivahinkojen kosteuskartoitus sisältää vuodon aiheuttajan paikantamisen ja
vahingon aiheuttamien vaurioiden kartoittamisen ja tutkimisen.

Kosteuskartoituksen yhteydessä voidaan suorittaa  lisätoimenpiteitä vahinkojen laajenemisen estämiseksi.

Vesivahinkojen kosteuskartoitukset
KOSTEUSKARTOITUKSET  |  KOSTEUSMITTAUKSETVESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUKSET
 
 
 
MP-Yhtymä Oy:n mittaajat ovat suorittaneet VTT:n rakenteiden kosteuden mittaajan sertifikaatin.
Mittauksissa käytämme VAISALA:n kalibroituja mittalaitteita

Kosteustutkimukset

Kosteusmittaukset
Porareikämittaus

Porareikämittaus suoritetaan ohjekortin RT 14-10984 mukaisesti. Porareikämittaus on hyväksytty tarkaksi mittausmenetelmäksi betonin kosteutta mitattessa. Porareikämittaus on luotettava vain silloin kun mittaus on suoritettu oikeaoppisesti!
Mittauksessa mitataan porareiän ilmatilan suhteellista kosteutta.

Oikeaoppinen porareikämittaus on monivaiheinen ja koska reiän tasapainokosteuden saavuttamiseen menee vähintään 3 päivää, on mittaus huomattavasta pidempikestoinen kuin esimerkiksi pintakosteusmittaus.

Suoritetusta mittauksesta tuotetaan informatiivinen raportti, jossa mittauspisteet on merkitty selvästi pohjakuvaan. Raportissa selostetaan mittauksen olosuhteet, mittaustapa ja mittaustulokset johtopäätöksineen.
Kosteusmittaukset tehdään lähtökohtaisesti porareikä- tai eristetilamittauksina, joissa
rakenteita joudutaan rikkomaan.

Yleensä kosteusmittauksia suoritetaan kosteuskartoituksen perusteella, rakenteiden kuivatusten loppumittauksissa sekä uudis- sekä korjausrakentamisessa päällystyskelpoisuuden arvioinnissa.

Kosteusmittaus
on oikea tapa selvittää
märkätilojen tekninen kunto

Pyydä palveluistamme tarjous tästä tai soita p. 010 3244 320!