Tiiviysmittaus
Rakennuksen tiiviys on tärkeä osa energiatehokkuutta ja osoitus laadukkaasta rakentamisesta.
Tiiviillä rakenteella on osoitettu olevan suuri vaikutus rakennuksen asumiskustannuksiin.

Olemme erikoistuneet rakennusten tiiviysmittauksiin. Vuosien mittaan mitattuja kohteita on kertynyt jo useita satoja. Käytössämme on moderni kalusto, jolla voidaan suorittaa haastavampiakin mittauksia.

Uudisrakentamisessa ilmatiiviysmittaus on hyvä suorittaa ajoissa ennen kohteen luovusta,
jotta mahdolliset ongelmakohdat voidaan vielä korjata.

Ongelmakohdat on helppo havaita
lämpökuvauksella.
Tiiviysmittaus | MP-Yhtymä Oy

Tiiviysmittaus

Miksi rakennuksen tiiviys tulee selvittää?

Määräykset rakentamisen energiatehokkuudesta ovat tiukentuneet viime vuosina huomattavasti. Nykyiset määräykset velvoittavat kaikkien uudisrakennusten tiiviyden selvittämisen.

Rakennuksen ilmatiiviyden mittaus on osa laadunvalvontaa.
Vaipan tiiviyden on osoitettu olevan yksi tärkeimmistä asioista rakennuksen energiatehokkuudessa.

Rakennuksen tiiviyttä ei pysty toteamaan teoreettisesti tai matemaattisesti, vaan ainoa tapa selvittää rakennuksen tiiviys on mittaamalla. Tällöin saadaan selvilla rakennuksen ilmanvuotoluku eli  q50-luku (aiemmin n50-luku), joka kertoo rakennuksen ilmanpitävyyden.

Esimerkiksi jos n50-luku on 0,6 1/h, vastaa rakenteen ilmatiiviys passiivitalon vaatimuksia. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa pientalojen q50-luvun tavoitearvoksi on asetettu 1,0 1/h.


Mitä hyötyä tiiviistä rakennuksesta on?

1. Sisäilman laatu on parempi, koska hallitsematon ilmavirtaus rakenteen läpi vähenee.
Vedontunne katoaa ja mahdollisen epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan vähenee.

2. Rakennuksen energiankulutus pienenee.
Hallitsematon vuotoilma pienenee ja siten lämpöenergiaa ei mene hukkaan.

3. Rakennuksen vaipan kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen
Eristepaksuuksien kasvaessa on tärkeää estää kostean ilman kulkeutuminen rakenteisiin, jolloin vältytään home- ja kosteusvaurioilta.

Rakennuksen ilmatiiviys mitataan käyttäen BlowerDood Basic- sekä Retrotec- tiiviydenmittauskalustoa.

Mittaus suoritetaan täysin automaattisesti standardin EN 13829 mukaisesti,
sekä ohjekortin RT 80-1974 mukaisesti.


Miten lämpökamerakuvaus auttaa rakennuksen tiiviysmittauksessa?

Rakennuksen tiiviys on helppo selvittää mittauksen avulla. Vaikempaa on selvittää rakennuksen ilmanvuotokohdat. Kohdat ovat melkein aina "piilossa" eikä varmuudella voida sanoa mistä rakennuksen ilmanvuotavuus johtuu. Paras tapa selvittää rakennuksen ilmanvuotokohdat on lämpökuvata rakennus.

Lämpökuvauksella saadaan laajempi analyysi rakennuksen ilmanpitävyydestä ja paljon selkeämpi kuva rakennuksen ilmanvuotokohdista. Laitteistona käytämme Fluke ja Flir lämpökameroita.

Rakenteiden tiiviys vaikuttaa suoraan energiankulutukseen sekä asumisviihtyvyyteen

MP-Yhtymä Oy:n mittaajat ovat suorittaneet VTT:n rakennusten tiiviyden mittaajan sertifikaatin.
Mittauksissa käytämme kalibroituja Minneapolis Blower Door- ja Retrotec tiiviydenmittauslaitteita
Pyydä palveluistamme tarjous tästä tai soita p. 010 3244 320!